Jak ustawić Strona w Budowie w mniej niż 5 minut strona internetowa WordPress

Jak ustawić Strona w budowie wtyczka WordPress Jak stworzyć stronę internetową WordPress Strona w Budowie, strona w konstrukcji lub z inną informacją, którą chcemy wyświetlić. Jak za pomocą wtyczki WordPress ustawić Strona w budowie, strona w konstrukcji lub inny dowolny komunikat. Strona w budowie WordPress, jak wyświetlić wtyczki społecznościowe, jak wyświetlić facebook, Twitter, Pinterest, Google+ […]

Continue reading


Jak przenieść, skopiować stronę internetową WordPress

Migracja strony internetowej WordPress, tworzenie kopii zapasowej plików strony internetowej oraz bazy danych. Kopiowanie i przenoszenie strony internetowej WordPress z jednego hostingu na drugi. Jak przenieść stronę internetową WordPress przy pomocy wtyczki do migracji stron internetowych Duplicator. Instrukcja przenoszenia strony internetowej WordPress krok po kroku.| Jak skopiować, przenieść, zrobić backup, kopię zapasową strony internetowej WordPress. […]

Continue reading


How to fix error The program can’t start because DLL file is missing

How to fix repair Windows system error The program can’t start because MSVCR100.DLL MSVCR110.DLL MSVCR120.DLL MSVCP100.DLL MSVCP110.DLL MSVCP120.DLL MSVCP140.dll or another DLL file is missing. DLL files are library files and can install whole package of libraries by update Microsoft Visual C++. Download Microsoft Visual C++ Redistributable Package Installer and install all the libraries at […]

Continue reading


Jak naprawić błąd nie można uruchomić programu ponieważ nie znaleziono pliku DLL

Jak naprawić usunąć nie można uruchomić programu ponieważ nie znaleziono MSVCR100.DLL MSVCR110.DLL MSVCR120.DLL MSVCP100.DLL MSVCP110.DLL MSVCP120.DLL lub innego pliku .DLL. Pliki .DLL to pliki bibliotek Microsoft Visual C++. Można je pobrać pojedynczo ze strony https://www.dll-files.com/ lub zainstalować cały pakiet aktualizacji Visual C++ pobierająć program ze strony softpedia http://www.softpedia.com/get/System/System-Miscellaneous/VC-Redist-Installer.shtml Jak usunąć błąd program can’t start because […]

Continue reading