How to download and install WampServer for Windows

WampServer is a web development tool for Windows. It helps to create web applications with Apache, PHP and a MySQL database.
http://www.wampserver.com/en/
Wamp Server requirements:
Linki do Microsoft Visual C++
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x86)
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=5582
Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable Package (x64)
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=2092
Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x86)
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8328
Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package (x64)
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13523
Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 Update 4 (x86) (x64)
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679
Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2013 (x86) (x64)
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40784
Redistributable Microsoft Visual C++ 2015 Update 3 (x86) (x64)
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=53840
Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2017 (x86)
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=746571
Visual C++ Redistributable Packages for Visual Studio 2017 (x64)
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=746572

It may interest you...

Jak naprawić błąd 0xc000007b Aplikacja nie została właściwie uruchomiona Windows

Jak usunąć błąd programu lub gry (0x000007b) aplikacja nie została właściwie uruchomiona. Jak naprawić błąd programu lu

1

How to fix Application Error The application was unable to start correctly 0x000007b

How to repair game or program error Application Error The application was unable to start correctly (0x000007b). Error

1

Jak naprawić błąd nie można uruchomić programu ponieważ nie znaleziono pliku DLL

Jak naprawić usunąć nie można uruchomić programu ponieważ nie znaleziono MSVCR100.DLL MSVCR110.DLL MSVCR120.DLL MSVCP

1

How to fix error The program can’t start because DLL file is missing

How to fix repair Windows system error The program can't start because MSVCR100.DLL MSVCR110.DLL MSVCR120.DLL

1

Jak przenieść, skopiować stronę internetową WordPress

Migracja strony internetowej Wordpress, tworzenie kopii zapasowej plików strony internetowej oraz bazy

1

How to migrate, make backup WordPress website

Migration of Wordpress website from Godaddy server hosting to localhost Wamp server for Windows. How to move Wordpress

1

Jak ustawić Strona w Budowie w mniej niż 5 minut strona internetowa WordPress

Jak ustawić Strona w budowie wtyczka Wordpress Jak stworzyć stronę internetową Wordpress Strona w Budowie, strona w kon

1

How to set Maintenance mode Website under construction wordpress plugin

How To Put WordPress Site Into Maintenance Mode How to set a Maintenance mode or Website is under construction

1

Przekierowanie domeny strony internetowej hosting Godaddy wtyczka WordPress

Jak utworzyć przekierowanie domeny, strony internetowej na inny adress www. Jak utworzyć przekierowanie strony www na i

1

How to redirect domain website Godaddy cPanel WordPress plugin

How to forward domain name to another website. How to redirect one domain to another domain name. How to Redirect

1

Jak pobrać i zainstalować sklep internetowy WordPress wtyczka WooCommerce

Jak założyć sklep internetowy na stronie Wordpress wtyczka WooCommerce. Instalacja sklepu internetowego na stronie wo

1