How to fix Application Error The application was unable to start correctly 0x000007b

How to repair game or program error Application Error The application was unable to start correctly (0x000007b). Error (0x000007b) appear when you start game or software. Error (0x000007b) can be fixed by updating directX
DirectX End-User Runtime Web Installer
https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=35

It may interest you...

How to fix error The program can’t start because DLL file is missing

How to fix repair Windows system error The program can't start because MSVCR100.DLL MSVCR110.DLL MSVCR120.DLL

18

Przycisk start i strona startowa Google Chrome

Jak wyświetlić i skonfigurować przycisk start w przeglądarce internetowej Google Chrome. Jak pokazać przycisk start str

18

Jak dodać skrót program do ekranu startowego i paska zadań Windows 10

Jak znaleźć program na dysku, utworzyć skrót programu i przypiąć skrót do ekranu startowego, paska zadań i pulpitu

18

How to add program shortcut to start menu and taskbar Windows 10

How to locate installed program on computer, and pin shortcut to start and taskbar

18

Quick access to folders from Start Menu Windows 10

How to have quick access to favorite folders from Start Menu, how to pin folder to quick access or pin to start

18

Dostęp do folderów z Meny Start Windows 10

Szybki dostęp do folderów w menu Start, jak przypiąć folder do Exploratora Plików lub do ekranu startowego

18

How to start computer in safe mode Windows 10

To enter safe mode press and hold SHIFT key on your keyboard and click shut down on sign-in screen, keep holding SHIFT

18

Windows 10 Start Menu and Search bar

Start menu and search in Windows 10 How buttons and tiles works. Personalization of start menu.

18

Windows 10 PL Menu Start i Pasek Wyszukiwania

Menu start i pasek wyszukiwania w Windows 10 Jak działają przyciski i kafelki, opis właściwości. Personalizacja menu s

18

Pretend to be a hacker. Computer prank

How to make a computer prank and pretend to be a hacker.

8

Windows 10 zmiana języka ekranu powitalnego i ekranu logowania

Pomimo zmiany języka systemu z angielskiego na język polski, często nie zmienia się język ekranu powitalnego, star

8

How to set Maintenance mode Website under construction wordpress plugin

How To Put WordPress Site Into Maintenance Mode How to set a Maintenance mode or Website is under construction

8