How to mirror computer desktop to Wifi TV with Chromecast

Cast desktop or tab on Wifi TV.
Casting a Chrome tab or entire desktop to Wifi TV.
Share your entire Windows Desktop Screen with Chromecast
Mirror Your Computer’s Screen on Your TV With Google’s Display Windows Desktop on a TV with Chromecast
Streaming videos from your browser to Chromecast

It may interest you...

Jak przesłać obraz z komputera na TV. Wifi Chromecast

Przesyłanie obrazu z komputera z systemem Windows na telewizor podłączony do tej samej sieci bezprzewodowej Wifi za po

18

How to create new user account with or without password using command prompt Windows 10

There is a very easy way to create new user account in Windows. Using only one command you can create new local

18

How to hide and lock folder with password Windows 10

How to hide and lock folder with password Windows 10 You don't need any special software installed to created a

18

How to create user account without email Windows 10

User without email address is a local user without Microsoft account. To create such a user open settings, accounts

18

How to revert computer to an earlier date with system restore point Windows 10

To restore your computer to the state it was before, Right click on start button, hit control panel and recovery. Then

18

How to automatically sign in to Windows 10 without typing a password

How to login without entering a password in Windows 10 How to disable prompted for a password when the computer starts

18

How to merge logical disc drives without losing data Windows 10

Merging disc drives using Disc Management Microsoft Windows How to join logical disc drives in one partition

18

Jak ustawić tapetę Google Chrome

Jak zmienić tło w przeglądarce internetowej Google Chrome. Jak zmienić tapetę w Google Chrome. Jak ustawić motyw chrom

8

How to configure mouse buttons Windows 10

How to assign keys or actions to mouse buttons. How do I reassign mouse buttons? How to customize mouse

8

Jak skonfigurować przyciski myszy Windows 10

Program do konfiguracji przycisków myszki X-Mouse Button Control. Zaawansowane ustawienia myszy. Niestandardowa

8

How to create user, change username and remove user account Win 10

How to create new user account in windows 10. Windows 10 how to make another user. Windows 10 create users. Windows

8

Zakładanie, zmiana nazwy i usuwanie konta użytkownika Windows 10

Jak utworzyć konto użytkownika Windows 10 Jak zmienić nazwę konta użytkownika Windows 10 Jak usunąć konto użytkownika

8