Jak naprawić błąd 0xc000007b Aplikacja nie została właściwie uruchomiona Windows

Jak usunąć błąd programu lub gry (0x000007b) aplikacja nie została właściwie uruchomiona.
Jak naprawić błąd programu lub gry Application Error The application was unable to start corectly (0x00000x7b)
Błąd (0x000007b) przy instalacji bazy danych mysql lub przy instalacji, uruchomieniu innego programu lub gry.
Przy uruchomieniu programu, gry lub aplikacji pojawia się błąd (0x00000x7b) oznacza to, że w systemie Windows brakuje jakiegoś oprogramowania potrzebnego do poprawnego uruchomienia programu lub gry.
Aby naprawić błąd w przypadku gry, należy zrobić uaktualnienie programu DirectX
Aktualizacje programu Microsoft DirectX
https://www.microsoft.com/pl-PL/download/details.aspx?id=35
oraz uatualnić sterowniki do karty grafcznej
W przypadku innego programu komputerowego należy zrobić aktualizację MS Visual C++ oraz .Net
Aktualizacje bibliotek Microsoft Visual C++
http://www.softpedia.com/get/System/System-Miscellaneous/VC-Redist-Installer.shtml
Aktualizacje .Net Framework
https://www.microsoft.com/net/download/windows

It may interest you...

Jak przenieść foldery użytkownika na inny dysk Windows 10

Przenoszenie folderów użytkownika, Moje dokumenty, Pobrane, Muzyka, Video, obrazy z dysku C na inny dysk Windows 1

8

How to remove hard disk drive partitions in windows 10

How to delete remove hard disk drive partitions and add unallocated free space from deleted partitions to C drive

8

How to add disk partition in windows 10

How to make disk partitions Windows 10 Partition Hard Drive Windows 10 How to Create a Partition on Windows 10 How

8

Jak usunąć dyski, partycje dysku Windows 10

Jak usunąć partycje dysku windows 10 Jak usunąć dyski logiczne Windows 10 Jak połączyć partycje dyskowe Window

8

Jak utworzyć nowe partycje dysku Windows 10

Jak podzielić na partycje dysk twardy w systemie Windows 10 Tworzenie nowych dysków, partycji dyskowych Windows 1

8

How to remove user account Windows 10 PowerShell

How to delete remove erase user account using PowerShell command in laptop or PC with Windows 10 Remove command CMD

8

Jak usunąć konto użytownika Windows 10 PowerShell

Jak usunąć konto użytkownika Windows 10 za pomocą polecenia komendy PowerShell Usuwanie konta użytkownika Windows 10

8

Jak zmienić nazwę konta użytkownika Windows 10 PowerShell

Zmiana nazwy konta użytkownika przy użyciu polecenia Windows PowerShell Windows 10 Jak zmienić nazwę właściciela konta

8

How to change user name Windows 10

How to change name of a user account using Windows PowerShell command Windows 10 How to Rename a Windows 10 Local User

8

How to create new user account Windows 10

How to add a new user account Windows 10 How to add create new local user account Windows 10 How to add, create new

8

Jak dodać konto nowego użytkownika Windows 10

Tworzenie nowego konta użytkownika systemu Windows 10 Jak dodać nowe konto użytkownika w systemie Windows 10 Jak do

8

Welcome screen, login screen change display language Windows 10

How to change system language on welcome screen and login screen Windows 10 How to change welcome display language

8