Jak naprawić błąd nie można uruchomić programu ponieważ nie znaleziono pliku DLL

Jak naprawić usunąć nie można uruchomić programu ponieważ nie znaleziono MSVCR100.DLL MSVCR110.DLL MSVCR120.DLL MSVCP100.DLL MSVCP110.DLL MSVCP120.DLL lub innego pliku .DLL. Pliki .DLL to pliki bibliotek Microsoft Visual C++. Można je pobrać pojedynczo ze strony
https://www.dll-files.com/
lub zainstalować cały pakiet aktualizacji Visual C++ pobierająć program ze strony softpedia
http://www.softpedia.com/get/System/System-Miscellaneous/VC-Redist-Installer.shtml

Jak usunąć błąd program can’t start because MSVCR100.DLL MSVCR110.DLL MSVCR120.DLL MSVCP100.DLL MSVCP110.DLL MSVCP120.DLL is missing from your computer

It may interest you...

How to fix error The program can’t start because DLL file is missing

How to fix repair Windows system error The program can't start because MSVCR100.DLL MSVCR110.DLL MSVCR120.DLL

1

Jak przenieść, skopiować stronę internetową WordPress

Migracja strony internetowej Wordpress, tworzenie kopii zapasowej plików strony internetowej oraz bazy

1

How to migrate, make backup WordPress website

Migration of Wordpress website from Godaddy server hosting to localhost Wamp server for Windows. How to move Wordpress

1

Jak ustawić Strona w Budowie w mniej niż 5 minut strona internetowa WordPress

Jak ustawić Strona w budowie wtyczka Wordpress Jak stworzyć stronę internetową Wordpress Strona w Budowie, strona w kon

1

How to set Maintenance mode Website under construction wordpress plugin

How To Put WordPress Site Into Maintenance Mode How to set a Maintenance mode or Website is under construction

1

Przekierowanie domeny strony internetowej hosting Godaddy wtyczka WordPress

Jak utworzyć przekierowanie domeny, strony internetowej na inny adress www. Jak utworzyć przekierowanie strony www na i

1

How to redirect domain website Godaddy cPanel WordPress plugin

How to forward domain name to another website. How to redirect one domain to another domain name. How to Redirect

1

Jak pobrać i zainstalować sklep internetowy WordPress wtyczka WooCommerce

Jak założyć sklep internetowy na stronie Wordpress wtyczka WooCommerce. Instalacja sklepu internetowego na stronie wo

1

How to download and install WordPress webstore WooCommerce plugin

How to create Wordpress webshop WooCommerce plugin. How to find Wordpress theme for WooCommerce webstore. WooCommerce

1

WooCommerce 2. Ustawienia sprzedaży, wysyłki i waluty

Sklep internetowy Wordpress, wtyczka WooCommerce ustawienia sklepu. Jak ustawić adres sklepu, lokalizację siedziby f

1

WooCommerce 2. Selling locations, shipping locations and currency options

How to set webstore address in WooCommerce webshop, Wordpress plugin. WooCommerce general options, how to set selling

1