Uśpienie ekranu ustawienie czasu bezczynności Windows 10

Jak ustawić po jakim czasie bezczynności pracy na komputerze, ekran się wyłączy, ekran się uśpi.
Ustawienia limitu czasu bezczynności pracy, uśpienie ekranu, ustawienia uśpienia ekranu Windows 10.
Można ustawić uśpienie ekranu minimalnie po 5 minutach bezczynności, maksymalny limit czasu to 2 godziny.
Aby przejść do ustawień limitu czasu dla wygaszenia ekranu w Windowsie 10 należy otworzyć ustawienia, personalizację, ekran blokady i ustawienia limitu czasu uśpienia ekranu.

It may interest you...

Jak zmienić ikonę skrótu pliku Windows 10

Zmiana ikony pliku lub skrótu do programu w Windowsie 10. Jak zmienić ikonę z domyślnej na własną Windows 10. Zmiana i

18

Jak pobrać i zainstalować wygaszacz ekranu Windows 10

Strona z wygaszaczami ekranu do pobrania:

18

Ustawienia wygaszacza ekranu Windows 10

Wygaszacz ekranu Windows 10 Jak włączyć wygaszacz ekranu w Windowsie 10. Jak ustawić wygaszacz ekranu Windows 10.

18

Jak skonfigurować przyciski myszy Windows 10

Program do konfiguracji przycisków myszki X-Mouse Button Control. Zaawansowane ustawienia myszy. Niestandardowa

18

Windows 10 zmiana języka ekranu powitalnego i ekranu logowania

Pomimo zmiany języka systemu z angielskiego na język polski, często nie zmienia się język ekranu powitalnego, star

18

Jak naprawić błąd 0xc000007b Aplikacja nie została właściwie uruchomiona Windows

Jak usunąć błąd programu lub gry (0x000007b) aplikacja nie została właściwie uruchomiona. Jak naprawić błąd programu lu

18

Jak ukryć pliki i foldery Eksplorator plików Windows 10

Ukryte pliki i foldery. Jak utworzyć folder oraz plik tekstowy. Jak nadać atrybut ukryty dla pliku i folderu. Jak w

18

Jak wyczyścić historię Eksploratora plików Windows 10

Jak wyczyścić historię otwieranych plików w Eksploratorze plików. Jak ukryć lub wyświetlić niedawno używane pliki.

18

Otwieranie folderów Eksplorator plików Windows 10

Jak otworzyć folder w tym samym oknie lub jak w osobnym oknie. Jak otworzyć folder za pomocą jednego kliknięcia mys

18

Autokorekcja, ustawienia pisania Windows 10

Korekcja pisowni - ustawienia aplikacji Windows 10. Jak włączyć lub wyłączyć autokorekcję w Windows 10. Jak wejść do u

18

Jak zmienić lub ustawić puste hasło na swoim koncie Windows 10

Aby zalogować się do Windows 10 należy podać hasło do swojego konta. Jeśli to jest konto Microsoft to jest hasło takie j

18

Konfiguracja aplikacji Pogoda Windows 10

Aplikacja Pogoda Windows 10 Jak skonfigurować apkę Pogoda, aby wyświetlała pogodę z mojej lokalizacji oraz z dowolnego

18